برخی جملات جالب پشت کامیونی!!


پشت کامیونی

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن!!


کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت . . .

*********
اگر میخندم از اجبار عکاس است !

**********
همیشه محکوم اما بی گناه !

************
رقیق بی کلک مادر

***********
رادیاتور عشق من از بهر تو، آمد به جوش
گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

**********
بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع
عشق آمد و گفت من بی سوادم

***********
شتاب مکن، مقصد خاک است

************
تند رفتن که نشد مردی
چشم انتظارم که برگردی

*************
همه از من میترسن ، من از نیسان آبی !

*************
پشت یه ژیان هم نوشته بود
جد زانتیا

************
لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن!!

************
من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم 

من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم

*************
به مد پوشان بگویید آخرین مد کفن است !

 

منبع : asemoni.com
گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات