آکایران :پوریا عالمی در روزنامه شرق نوشت:
به نظر ما، شاعران و سیاست مدارها دو روی یک سکه هستند. این طوری که سیاست مدارها تمام انرژی شان را می گذارند تا زندگی خودشان را به قیمت بدشدن زندگی مردم، خوب کنند. شاعران هم تمام انرژی شان را می گذارند تا زندگی مردم را - حتی - به قیمت بدشدن زندگی خودشان، خوب کنند. هرچی هم که سیاست مداران خراب می کنند شاعران تعریف زیبایی را تغییر می دهند و چیزی پیدا می کنند که امید بدهند. در یک کلام سیاست مداران رنگ را می پاشند به زندگی، شاعران دستمال گرفتند پاک می کنند.  به نظر ما دوره شاعرها تمام شده. چون الان همه سیاست مدار شده اند. قبلا ١٠تا سیاست مدار بود که چهارتا شاعر به راحتی از پسشان برمی آمدند. الان متأسفانه همه سیاست مدار شده اند و چهارتا شاعر هم که از قبل مانده اند با چه کتاب شعری می توانند جادو کنند؟ والا. قدیم سیاست مدارها مردم را دماغ سوخته می کردند و شاعران را سینه سوخته. الان همه دوگانه سوز شده اند. شاعره صبح با سیاست مداره جلسه داره، عصر برای مردم شعر ضدسیاست مداری می خونه شب هم مانیفست هنر برای مردم توی فیس بوک منتشر می کنند.  حالا همه اینها را گفتیم که بگوییم باید برای چهارتا شاعر درست وحسابی که هستند به احترام بایستیم و کلاه از سر برداریم. هرچند کاری که شاعرجماعت در قرن ما می کند، حکایت همان بابایی است که کنار دریا نشسته بوده با یک سطل ماست و قاشق قاشق ماست را در دریا می ریخته. ازش می پرسند داری چه کاری می کنی؟ می گوید دارم دوغ درست می کنم. انگار بگوید دارم شعر می گویم، پاسخ بدهند: ولی با یک سطل ماست که این دریا دوغ نمی شود. طرف بگوید می دانم نمی شود اما اگر بشود چی می شود... . توی دریای زندگی سیاست زده ما، توی این همه آلودگی که دریای زندگی ما را پر کرده، توی این بلبشوی غم انگیز، یک شاعر کنار دریا نشسته و دارد با حوصله ورق به ورق و سطربه سطر شعر می نویسد. اگر آرام نامش را صدا کنیم برمی گردد، به ما می خندد و چند جوک و خاطره درگوشی برایمان تعریف می کند. او برای ما از شعر حرف نخواهد زد. او هیچ ادایی درنمی آورد. چون خودش است. خودِخودش. و خودِخودش شعر محض است هرچند برای ما از شعر حرف نزند و در گوش ما طنزهای غیرقابل انتشارش را بیان کند تا بخندیم. تا ما به زندگی با همین سرووضع ناامیدکننده اش، امیدوار شویم. نامش را آرام صدا کنیم و بهش بگوییم به قول خودت حتما اگر تو باشی حوادث طور دیگری اتفاق می افتد؛ احمدرضا احمدی جان ما.

منبع :

طنز؛ شاعر درست و حسابی

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات