Image result for ‫علامت معما‬‎

آکاایران:در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران، معمای تصویری حدس کلمات از روی تصویر را گردآوری کرده ایم. در این تست هوش جالب , تصاویری را مشاهده میکنید که هر تصویر بیانگر کلمه ای است که شما باید حدس بزنید. برای به چالش کشیدن ذهن خود در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

تست شماره یک)  

معما حدس زدن کلمات از روی تصاویر

تست شماره دو)  

معما حدس زدن کلمات از روی تصاویر

تست شماره سه)  

معما حدس زدن کلمات از روی تصاویر

 

برای مشاهده کلمات در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب تست هوش :

جواب تست شماره یک) 

مذاب 

جواب تست شماره دو) 

پادری

جواب تست شماره سه) 

حوصله  (ح+وصله)گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات