معنی این تصاویر چیست؟-قسمت اول

آکاایران:در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران, مجموعه تصاویر را گردآوری کرده ایم که هر کدام معنا و مفهومی جالب و معمایی دارد. آیا میتوانید بگویید معنای این تصاویر چیست؟ برای مشاهده تمام تصاویر در ادامه مطلب با ماهمراه باشید.

 

تصاویر زیر چه معنا و مفهومی دارند؟

تصویر شماره 1) 

معنی این تصاویر چیست؟-قسمت اول

تصویر شماره 2) 

معنی این تصاویر چیست؟-قسمت اول

تصویر شماره 3) 

معنی این تصاویر چیست؟-قسمت اول

تصویر شماره 4) 

معنی این تصاویر چیست؟-قسمت اول
 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ تست هوش:

تصویر شماره یک:

چاقوکش 

تصویر شماره دو:

عالی = لی + A

تصویر شماره سه:

جاذبه

تصویر شماره چهار:

فرشته

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات