آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

اختلاف تصاویر را بیابید (4)

آکاایران: اختلاف تصاویر را بیابید (4)

بازی اختلاف تصاویر

اختلاف تصاویر را بیابید (4)

اختلاف تصاویر را بیابید

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

 

پاسخ تست هوش اختلاف تصاویر را بیابید :

 

اختلاف تصاویر را بیابید (4)

پیدا کردن اختلاف تصاویر

اختلاف تصاویر را بیابید (4)

تست هوش تصویری با جواب

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات