آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

تست هوش تصویری

آکاایران: تست هوش تصویری:تفاوت ها را بیابید (62)

تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید

تست هوش تصویری

بازی تفاوت ها را بیابید

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید:

تست هوش تصویری

 پیدا کردن تفاوت ها

تست هوش تصویری

تفاوت ها را بیابید

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات