معما و سرگرمی

آکاایران: معما و سرگرمی بسیار جالب مربع گم شده

آکاایران: زنگ تفریح مغز! این سرگرمی و معمای جالب را از دست ندهید.

سرگرمی زیر یک نوع بازی ریاضی به نام معمای مربع گمشده است، معمای مربع گم شده معمایی متاثر از خطای دید است و در کلاس های درس ریاضیات برای به کارگیری تجسم هندسی دانش آموزان مطرح می شود.

این پازل دو ترکیب از اشکالی را نشان می دهد که ظاهراً هر دو یک مثلث قائم الزاویه هستند. اما یکی از آنها یک مربع 1×1 فضای خالی دارد، شما باید جای مثلثها و بقیه اشکال را جوری تغییر دهید که یک مربع در فضا بماند بدون اینکه در تصویر تغییری ایجاد شود.

معما و سرگرمی

 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ معما:

معما و سرگرمی

 

 


.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات