یه سرگرمی و تست هوش جالب

آکاایران: یه سرگرمی و تست هوش جالب

آکاایران:  

اگه تونستی این مکعب ها رو  درست کنی خیییییلی باهوشی 

 

 

طول کوتاهترین نوار به عرض یک واحد، برای ساختن یک مکعب، برابر 7 واحد می باشد. آیا می توانید این نوار را به یک مکعب تبدیل کنید؟

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

پاسخ تست هوش ‘ساخت مکعب با یک نوار!’
 

 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

 
 
.

منبع : taknaz.ir

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات