آکاایران: تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس

تست هوش تصویری با جواب, جانور دریایی, جدیدترین تست هوش تصویری, معما و تست هوش.

تست هوش تصویری

آکاایران: تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس

در عکس بالا تعدادی ماهی (جانور دریایی!) داریم. می خواهیم ببینیم در مجموع چند گونه (نوع) متفاوت از این ماهی ها قابل شمارش هستند. توجه کنید کوچکی یا بزرگی، تغییری در نوع ایجاد نمی کند.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

تست هوش تصویری

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓

جواب تست هوش تصویری گونه های ماهی در عکس :

۱۹ گونه متفاوت از این ماهی ها قابل شمارش است.

منبع:ihoosh.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات