منتخب شعرهای مفهومی و عاشقانه

آکاایران: منتخب شعرهای مفهومی و عاشقانه

آکاایران: دیدگانم تا ابد دنبال توست …

خوش به حال آنکه قلبش مال توست – حال و روزش هر نفس، احوال توست

خوش به حـال آنـکه چمانش تویی – آرزوهـــــایـش هـمه آمال تـوســت

آنکه دستش تا ابد در دست تو – کوچ او از غصه ها با بال توست

من خطاکارم خـداونـدا، ولی – دیدگانم تا ابد دنبال توست . .

نمیدانم اینجا که ایستاده ام تقدیرمن است یا تقصیرمن!

اماوقتى یافته هایم را با باخته هایم مقایسه میکنم! میبینم چون خدا را یافتم، هرچه باختم مهم نیست!

آموختم که ماجراهاى زندگى فقط قانون عشق بازى خدا باماست..

من دلــــــم قــرصـه

کسی غیر از تــــو بـا مـــن نیستــــــــ

مــــــــــــــــــــاه من!

غصه اگر هســـــت بگو تا باشد

معنی خوشـــبختی، بودن اندوه است

این همه غصه و غم،این همه شادی و شور

چه بخواهی و چه نه، میوه  یک باغند

همه را با هم و با عشق بچیـن

ولی از یـــــــــاد مبر

پشت هر کوه بلند

سبزه زاریست پر از یاد خدا

و در آن باغ کسی میخواند به این آوای بلند

که خدا هست ، خدا هست

دگر غصه چــرا؟

پروردگارا…

کارم را به تو می سپارم

خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنهام

خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام

خداحافظ کمی غمگین، به یاد اون همه تردید

به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید

اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت ساده اس

نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده اس

خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رؤیا ها

بدونی بی تو و با تو، همینه رسم این دنیا

خداحافظ خداحافظ

همین حالا


.

منبع :

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات