سرگرمیفال چوب فال ابجد

فال چوب فال ابجد > صفحه 2

ب د د

ب د د

ب د د  بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود. فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این
ب آ د

ب آ د

ب آ د  آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است . از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود . از کار خود بهره مند میشوی و
ب د آ

ب د آ

ب د آ طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد نباید چنین قصدی را دنبال کنی . شخصی سیاه چهر ه با تو دشمنی دارد از
ب د ج

ب د ج

ب د ج  به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی . چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می اوری . اگر با کسی دع
ب آ آ

ب آ آ

ب آ آ طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست . اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به
ب آ ب

ب آ ب

ب آ ب  نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی . اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی . اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی
ب ب د

ب ب د

ب ب د  طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود . به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد . در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پ
ب ب ج

ب ب ج

ب ب ج  این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری . از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن . در کارت گشایش خ
ب ب آ

ب ب آ

ب ب آ  طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی ، بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودی گشایشی در کارت پ
ب ب ب

ب ب ب

ب ب ب  نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قص
ج د د

ج د د

ج د د  با این قصد و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد. بهتر است ان را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید . کسی به تو طعنه می
ج ب د

ج ب د

ج ب د  طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی. امسال برای تو بهتر
ج آ ب

ج آ ب

ج آ ب  قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی . بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی . سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر
ج ب ج

ج ب ج

ج ب ج طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و نشاط میرسی . زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصو
ج ا ج

ج ا ج

ج ا ج  به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی. کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود . این روزها نادانی میکنی و به اند
پربازدیدها
تبلیغات