تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد,تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد تعبیر,تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

فال حافظ تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 

 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد,تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد تعبیر,تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

بر آتش تو بجز جان او سپند مباد

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

از اینکه همیشه سلامت و تندرست هستی خدا را شکر نمی کنی. با اینکه ظاهرا" خشن هستی اما باطنی بس لطیف داری. از چشم زخم ایمن هستی. رقیب نداری از طعنه ی اطرافیان نرنج. کار خودت را انجام بده. حاجت تو برآورده می شود.

تفسیر فال حافظ 2:

آسوده و مطمئن به انجام کاری که در نظر داری بپرداز زیرا به موفقیت بزرگی دست خواهی یافت. از طعنه ی سرزنش کنندگان و کینه ی دشمنان به زودی خلاص خواهی شد.

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد,تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد تعبیر,تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

فال حافظ تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات